Postup do finále Ekonomickej olympiády

V dňoch 24.2. – 2.3.2022 prebehli krajské kolá 5. ročníka Ekonomickej olympiády na Slovensku, prostredníctvom 12 online podujatí s 540 študentmi. Z každého kraja postupujú minimálne traja súťažiaci s najlepším výsledkom z kraja, následne ďalší súťažiaci s najvyšším bodovým ziskom bez ohľadu na príslušnosť ku kraju. Do celoslovenského finále Ekonomickej olympiády, ktoré sa bude konať 3. mája 2022 v Bratislave postúpil aj náš študent 1.ročníka Šimon Podstavek. Blahoželáme a držíme palce vo finále !

Be the first to comment

Leave a Reply