SSOSTA Poprad 2.najlepšia SOŠ na Slovensku

Obsadiť popredné miesto v rámci hodnotenia škôl na národnej úrovni je veľký úspech, ale udržať si toto hodnotenie niekoľko rokov je mimoriadny úspech.

Spoločnosť INEKO ( Inštitút pre ekonomicko sociálne reformy  ) každoročne zverejňuje rebríčky škôl na Slovensku. Dňa 26.02. 2024 bolo zverejnené nové hodnotenie škôl ,v ktorom SSOSTa Poprad obsadila fantastické 2.miesto. Za mimoriadny úspech  považujeme, že už 4 roky si držíme takéto popredné miesto z celkového počtu  takmer 500 SOŠ !!!

  • šk.rok 2019/2020  3.miesto
  • šk.rok 2020/2021  1.miesto
  • šk.rok 2021/2022  1.miesto
  • šk.rok 2022/2023 2.miesto

Po 16-tich rokoch pôsobenia v oblasti stredného odborného vzdelávania na Slovensku je to krásny spoločný úspech vedenia školy, výborných pedagógov a našich terajších aj bývalých študentov.

Medzi hodnotiace ukazovatele patria výsledky v externej časti maturitnej skúšky, nezamestnanosť absolventov, mimoriadne výsledky v odborných súťažiach a predmetových olympiádach,  pridaná hodnota, prijímanie na VŠ.

https://skoly.ineko.sk/rebricky/?ts=SOŠ

Be the first to comment

Leave a Reply