Cisco Networking Academy – NetAcad


O PROGRAME SIEŤOVÝCH AKADÉMIÍ CISCO

„Sieťový akademický program – Cisco Networking Academy , je dnes najväčší a najkomplexnejší profesne orientovaný vzdelávací program na svete, ktorý od roku 1999 získal na Slovensku významnú pozíciu v oblasti odborného vzdelávania, a z pohľadu prípravy špecialistov v oblasti informačných technológií a sietí svoje nezastupiteľné miesto. Cieľom programu je predovšetkým rozvoj globálnej vzdelávacej iniciatívy na Slovensku a snaha riešiť problém nedostatku špecialistov, ktorí majú know-how potrebné na projektovanie, realizáciu a údržbu komunikačných infraštruktúr modernej informačne orientovanej spoločnosti“.

Dňa 8.7.2007 bola podpísaná Dohoda o spolupráci a prevádzke Lokálnej Cisco Sieťovej akadémie pri Súkromnej strednej odbornej škole v Poprade, čím sme získali oprávnenie vyučovať Sieťový akademický program NetAcad.

Cisco Networking Academy http://www.youtube.com/watch?v=vZYnEOeYceY

Do vyučovania vybraných odborných predmetov na našej škole v oboch informatických odborov je implementovaný medzinárodný Sieťový akademický program Cisco – NetAcad a absolventi štúdia môžu po jeho ukončení  získavať celosvetovo uznávané priemyselné certifikáty. https://www.netacad.com