Súkromná stredná odborná škola

Tatranská akadémia n.o.
Ul. 29. augusta 4812, Poprad, 05801
IČO: 37886223
DIČ: 2021731338
č.ú. 493601874/0900, SLSP Poprad
č.ú. 1725777057/0200, VUB Poprad 

Súkromná stredná odborná škola
Ul. 29. augusta 4812, Poprad, 05801
IČO: 42039371
DIČ: 2022674016
č.ú. 493148176/0900
Názov banky: SLSP Poprad 

riaditeľka: Ing. Beáta Mitická
+421 905 298 655
riaditel@tatranskaakademia.sk