Mimoškolské vzdelávanie

Naša spoločnosť je poskytovateľom komplexných vzdelávacích  služieb a preto je možné u nás študovať aj v popoludňajších hodinách v rámci mimoškolských aktivít.

1. Jazykové vzdelávanie

 • Príprava na Cambridge skúšky FCE
 • Nemčina
 • Španielčina

2. Vzdelávanie IT

 • Programovanie – phyton so zameraním na PC hry
 • Lego roboty
 • Siete a riešenie problémov
 • Kreatívna fotografia
 • Školská televízia – tvorba a spracovanie digitálneho videa 

3. Ekonomické vzdelávanie

 • Aktívny podnikateľ
 • Biznis klub – založ si živnosť a začni podnikať
 • Zoči – voči – sila argumentov  v praxi

4. Príprava na maturitné skúšky

 • Maturujeme z matematiky
 • Maturujeme zo slovenčiny
 • Maturujeme z ANJ

5. Športové a iné aktivity

 • Volejbal
 • Florbal
 • Kondičné posilňovanie
 • Stolný tenis
 • Turistika
 • Školská kapela