Výsledky krajského kola SOČ

Dňa 01.04.2022 sa uskutočnilo krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti ( SOČ ). Súťažilo sa v 17-tich kategóriach a naši študenti dosiahli veľmi pekné výsledky… 4x 1.miesto, 2x 2.miesto, 4x 3.miesto, sú to najlepšie výsledky v histórii školy.

kategória 02 – Matematika, fyzika

2.miesto Damián Regeš – Svetelné znečistenie

 

kategória 05 – Životné prostredie, geografia, geológia

1. miesto Jakub Solár, Milan Klein, Matúš Švirloch – RECYBOX – separovanie 21. storočia

3. miesto Nikola Obertanová – Terra Academy – lepší život na Zemi

 

Kategória 09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava

3.miesto Marek Šafařík, Adrián Fáber – Web pre kamiónovú dopravu Lezitranz

 

kategória 11 – Informatika

1.miesto Miroslav Cimerman – rspCTF – príprava infraštruktúry a materiálov pre úlohy a zadania z oblasti kyberbezpečnosti

3.miesto Šimon Schön, Gregor Kuchta – Inteligentná stavebnica a software na jej ovládanie

 

kategória 12 – Elektrotechnika, hardware, mechatronika

3.miesto Samuel Beťko – Digitálne ovládanie kúrenia

 

kategória 13 – História, filozofia, právne vedy

1.miesto Juraj Sýkora – Mapovanie a popularizácia historických železiarní a ich dedičstva v Slovenskom rudohorí (1815 – 1948)

 

kategória 17 – Pedagogika, psychológia, sociológia

1.miesto Gabriela Špaková, Viktória Kubisová – Hra – nástroj rozvíjania zručností dieťaťa s poruchou autistického spektra

2.miesto Ema Husárová, Michaela Zemanová – Lepší spánok, lepšie ja

Srdečne blahoželáme a prajede veľa úspechov na celoštátnom kole!

 

Be the first to comment

Leave a Reply