Zlatá klapka 2020

Celoslovenskú súťaž v audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe detí a mládeže pod gesciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR organizuje Základná umelecká škola J. Albrechta v Bratislave-Petržalke a oceňuje najlepšie audiovizuálne dielka žiakov v rôznych kategóriách.

ZUŠ Jána Albrechta organizuje tento na školské pomery unikátny projekt vzhľadom na súčasnú situáciu spojenú s pandémiou koronavírusu. Zlatá klapka 2020 mala štandardný priebeh podľa platného štatútu súťaže. Súťažiaci poslali v stanovenom termíne svoje príspevky, odborná porota ich vyhodnotila a určila víťazov jednotlivých kategórií.

Webgalavečer spojený s udeľovaním cien celoslovenskej súťaže v audiovizuálnej tvorbe detí a mládeže Zlatá klapka 2020 sa uskutočnil vo štvrtok 23. apríla 2020 a bol vysielaný online prostredníctvom kanála „Zlatá klapka“.

Víťazstvo v kategórii „Hudobný videoklip – SOŠ“ a veľmi cenné nominácie medzi 3 najlepšie práce v kategórii „Réžia SOŠ“ a v kategórii „Krátky hraný film 15-19“ si z 8.ročníka celoslovenskej súťaže v audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe detí a mládeže Zlatá klapka 2020 odniesol študent 3.ročníka Benjamín Haverla. Srdečne blahoželáme!

Webgalavečer Zlatá klapka 2020

Benjamín Haverla: Láska všetko zdolá

Be the first to comment

Leave a Reply