Vynikajúce výsledky na KK SOČ

Študenti našej školy sa aj tento rok zapojili do Stredoškolskej odbornej činnosti. Školské kolo prehliadky sa na našej škole v pondelok 9. februára 2020 a zúčastnilo sa ho viac ako 20 žiakov. Do krajského kola, ktoré sa malo uskutočniť koncom marca v Bardejove postúpili tí najlepší.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa v rámci Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) neuskutočnili krajské kolá. Po prvýkrát v histórii súťaže prebiehalo hodnotenie dištančnou formou.

Na krajskom kole súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti, do ktorého sa zapojili študenti celého kraja so 154 prácami, dosiahli naši študenti vynikajúce výsledky:

Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov na celoštátnom kole!

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply