Videokonferenčné vyučovanie na SSOSTE

Nikdy sme to nezažili… nikdy nás nenapadlo , že to zažijeme … je nám smutno, chýba nám škola, ALE…robíme všetko, čo sa dá, aj čo sa nedá. Vzhľadom na to, že škola bude zatvorená určite dlhšie ako sme predpokladali, minulý týždeň sme okrem komunikácie so žiakmi prostredníctvom edupage a nášho vlastného vzdelávacieho portálu Virtual academy® spustili aj videokonferenčné vyučovanie. Všetci učitelia a žiaci školy majú k dispozícii aj na prácu doma školské notebooky a preto nebol problém, aby sme prešli na túto formu vyučovania. Učitelia jednotlivých predmetov boli videokonferenčne zaškolení a využívajú systém Cisco Webex Meetings alebo Life Size ako komunikačný nástroj pri vyučovaní. Videokonferenčné vyučovanie umožňuje kontakt učiteľa so žiakmi na diaľku, vzájomnú komunikáciu a výklad nového učiva so zdieľaním dokumentov. A samozrejme – umožňuje sa vidieť a počuť, čo je v tejto výnimočnej situácii veľmi vzácne a hlavne dôležité.

Milí študenti, učitelia, rodičia … určite to zvládneme !

Be the first to comment

Leave a Reply