Úspech študentov v prírodovedných predmetoch

 

Až dvadsať trojčlenných tímov žiakov našej školy sa zúčastnilo online kola celoslovenskej súťaže Junior Freshhh, v ktorom žiaci riešili náročné úlohy z prírodovedných predmetov: matematiky, fyziky, biológie, chémie, geografie a logiky. V silnej konkurencii 444 tímov gymnázií, stredných priemyselných a stredných odborných škôl získala naša škola titul Najúspešnejšia škola súťaže vďaka tomu, že až osemnásť našich tímov vyriešilo úlohy úspešne. Tento titul je spojený s finančnou odmenou 1.000 eur pre školu, ktorú venovala spoločnosť Slovnaft . Jeden z tímov, Blue tigers, v zložení Beáta Špaková II.B, Sofia Mlynarčíková III.A a Tomáš Kmeč III.A, postúpil medzi päť najlepších tímov do prezenčného finále 13.12.2017 v Bratislave. Vo finálovom kole sa žiaci popasovali s konštrukčnou úlohou – výrobou auta na reaktívny pohon, vedomostnými úlohami spojenými s taktickou spoločenskou hrou a nakoniec kreatívnou úlohou – prezentáciou novej Start-up spoločnosti, ktorú sami vymysleli. Obsadili krásne tretie miesto a získali pekné vecné ceny. Za prípravu žiakov veľké poďakovanie patrí Mgr.Michalovi Brezinovi. Blahoželáme !

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply