Matúš Kirchmayer – CEO MATSUKO prednášal na SSOSTE

MATSUKO je kreatívne technologické štúdio s know-how vo videohrách, zmiešanej realite a umelej inteligencii. Ich zákazníkmi sú napríklad Ubisoft, Michelin, Microsoft, Roche, Novartis a Hamleys. Vyvinuli prvý zoologický interaktívny zážitok na svete a sú tvorcami prvých svetových interaktívnych zážitkov bez okuliarov. Pracujú na virtuálnej 3D teleportácii. Chcú zmeniť spôsob, akým komunikujeme na diaľku a ako zachytávame spomienky. Je to ako keby sa to stalo. O svojom profesionálnom živote a tvorbe sa prišiel podeliť so študentami SSOSTY zakladateľ spoločnosti MATSUKO Matúš Kirchmayer.

Be the first to comment

Leave a Reply