SSOSTA pozvaná na konferenciu AmCham

Business Service Center Forum (BSCF) pri Americkej obchodnej komore ( AmCham ) združuje podnikateľské subjekty, ktoré zamestnávajú viac ako 30 tis. kvalifikovaných zamestnancov najmä z oblasti IT sektora. Cieľom tretej výročnej konferencie BSCF konanej dňa 06.12.2017 v hoteli Crowne Plaza v Bratislave bolo zvýšiť povedomie o tomto významnom subjekte a predstaviť partnerskú spoluprácu významých podnikateľských subjektov so školami v SR. Na konferencii prezentovala 5-ročnú spoluprácu Súkromnej strednej odbornej školy v Poprade ( SSOSTA ) s americkou spoločnosťou AT&T riaditeľka školy Ing. Beáta Mitická ako príklad pozitívnej praxe.

Be the first to comment

Leave a Reply