Hľadáme talenty … súťaž Junior Internet

Junior Internet je súťaž pre žiakov základných a stredných škôl, ktorá ponúka odrazový mostík pre začínajúcich webových programátorov, grafikov a dizajnérov, programátorov mobilných aplikácií, youtuberov a blogerov. Na konferencii mladí nadšenci predstavujú svoje projekty a ďalšie vízie skúseným odborníkom v úlohách porotcov a prednášajúcich.

Ak máte nápad vy, alebo viete o skrytom talente vo vašom okolí, prihláste sa na stránke súťaže www.juniorinternet.sk do 18. 2. 2018, kedy je uzávierka súťaže. Po uzávierke nasleduje hodnotenie prihlásených prác. Následne v prvej polovici marca organizátor na stránke súťaže zverejní výsledky a pozvaným účastníkom zašle e-mailom ďalšie pokyny k ich účasti na súťažnej konferencii.

Súťažné kategórie:

JuniorWEB – prihlasovanie vlastných webových stránok, webových aplikácií, naprogramovaných CMS, ktoré sú umiestnené na internete.

JuniorDESIGN – prihlasovanie vytvorených digitálnych grafických prác, plagátov, kresieb, dizajn manuálov, koláží a akýchkoľvek iných elektronických grafických prác umiestnených na internete.

JuniorTEXT – prihlasovanie textov na vyhlásenú tému. Literárny útvar je ľubovoľný. Rozsah súťažného textu musí byť minimálne 1000 znakov. Text musí byť umiestnený na internete s uvedením jeho autora. Téma pre rok školský rok 2017/2018 je Kultúrne dedičstvo Európy.

JuniorBLOG – prihlasovanie vlastných blogov, fotoblogov, videoblogov, teda stránok/kanálov, kde sa nachádza jedinečný autorský obsah bez ohľadu na tému. Na rozdiel od kategórie JuniorWEB sa primárne nehodnotí vývojová/programátorská časť, ale obsah a forma.

JuniorAPP – prihlasovanie mobilných aplikácií pre tablety a smartfóny.

JuniorLEARN – kategória pre weby a aplikácie poskytujúce vzdelávací obsah.

Ďalšie informácie:

o súťaži – Mgr.Michal Hricko michal.hricko@icloud.com, Mgr.Barbora Lukušová barbora.lukusova@gmail.com

o zaregistrovaní na súťaž – informovať mailom Mgr.Michal Hricko

Be the first to comment

Leave a Reply