Mladý filmový tvorca

SEA – agentúra pre vzdelanie a vedu v spolupráci s Nadáciou Volkswagen Slovakia a portálom www.skola.sk zorganizovala 5. ročník súťaže amatérskej filmovej tvorby „MLADÝ FILMOVÝ TVORCA“. Súťaž je žánrovo zameraná na krátky animovaný film a mladí amatérski tvorcovia majú možnosť   v rozsahu 30-90 sekúnd predviesť svoj talent, kreativitu a technickú zdatnosť. 

Výborný výsledok v súťaži opäť dosiahol náš študent Benjamín Haverla, ktorý obsadil v III. kategórii ( SŠ a gymnáziá)  vynikajúce 2.miesto so svojím animovaným filmom na tému  „Ako môžem pomáhať druhým ? „. Srdečne blahoželáme !

Be the first to comment

Leave a Reply