SSOSTA medzi TOP školami v pridanej hodnote

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) v tomto roku už po piatykrát poslal stredným školám informáciu o pridanej hodnote vo vzdelávaní zo slovenského jazyka a literatúry (SJL). Stredné školy na Slovensku majú možnosť na základe týchto objektívnych informácií vyhodnotiť, či vytvorili študentom dostatočné podmienky pre zlepšovanie ich vedomostí a zručností. 
     Do kategórie stredných škôl, ktorých pridaná hodnota vo vzdelávaní bola nad úrovňou očakávania vo všetkých troch meraniach maturantov v období rokov 2017 až 2019, patrí celkovo 20 stredných škôl, z toho je 6 gymnázií a 14 stredných odborných škôl . Je veľmi potešujúce, že medzi uvedenými strednými školami sa nachádza aj naša Súkromná stredná odborná škola, čo svedčí o výbornej práci učiteľov i študentov.

Kompletné znenie https://www.minedu.sk/celkovo-557-strednych-skol-dostalo-tento-tyzden-udaje-o-pridanej-hodnote-vo-vzdelavani-20-skol-je-dlhodobo-nadpriemernych/

Be the first to comment

Leave a Reply