Vynikajúce výsledky študentov SSOSTY na maturitných skúškach

Naši maturanti dosiahli vynikajúce výsledky v externej časti maturitných skúšok aj v tomto školskom roku 2018/2019 .  V kategórii stredných odborných škôl v rámci celej SR ( cca 460 škôl) sa umiestnili v predmete anglický jazyk B1  na 1.mieste , v slovenskom jazyku a literatúre na 4.mieste  a v matematike na 1.mieste ! Veľké poďakovanie patrí všetkým pedagógom za prípravu študentov !

Be the first to comment

Leave a Reply