Druhý online Deň otvorených dverí

Škola 21.storočia:

Mnoho mladých ľudí sa stalo úspešnými, lebo videli nové príležitosti… staňte sa úspešnými s nami.

Pre záujemcov o štúdium pripravujeme v pondelok 15.03.2021 v čase od 17:00 hod. druhý online Deň otvorených dverí. Jeho súčasťou bude prehliadka školy s netradičným  študentom, informácie o podmienkach a možnostiach štúdia na škole, ale aj príležitosť získať od vedenia školy odpovede na všetky otázky týkajúce sa štúdia.

Možnosti štúdia :

  • Právo, ekonomika a podnikanie
  • Informačné a digitálne technológie
  • Inteligentné technológie – novinka od 01.09.2020

Medzinárodné programy :

  • Cambridge English study
  • Cisco Networking Academy Program

Program:

  • prehliadka školy s netradičným študentom
  • informácie o študijných programoch
  • informácie o medzinárodných programoch
  • online otázky a odpovede

Vysielanie bude zabezpečené prostredníctvom YouTube – ssostaTV:

Be the first to comment

Leave a Reply