Učíme na diaľku

Na základe rozhodnutia Ministerstva  školstva  sa od 12.10.2020 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v stredných školách. V našej SSOŠ bude vyučovanie pokračovať od utorka 13.10.2020 dištančnou formou vo všetkých triedach presne v súlade so stanoveným rozvrhom hodín. Študenti školy sú povinní sa prihlásiť na vyučovacie hodiny na základe pokynov od jednotlivých vyučujúcich. Veríme, že materiálno-technické vybavenie školy  i všetkých študentov a učiteľov opäť umožní  zvládnuť  „učenie na diaľku “ čo najefektívnejšie, bezproblémovo  a hlavne v pokojnej , bezstresovej atmosfére. Všetkých 437 študentov školy má k dispozícii doma 437 školských notebookov a všetci učitelia vo vlastných triedach v škole all in one PC pripojené na vysokorýchlostnú optickú sieť SANET a interaktívne tabule.  Pri online vyučovaní používame systém Cisco Webex pre školy. Držme si palce, opäť to zvládneme !

Be the first to comment

Leave a Reply