Súťaž projektových tímov študentov odboru IDT

Dňa 02.05.2019 súťažíli aj žiaci tretieho ročníka z odboru IDT v súťaži projektových tímov SSOSTA IT Challenge 2019. Odborná hodnotiaca komisia, ktorej predsedom bol Gabriel Galgóci, prezident Americkej obchodnej komory, vyhlásila tri naúspešnejšie tímy a tiež celkového víťaza. Víťazným tímom sa stali Agrovinky (supermarket s ponukou farmárskych výrobkov), pod vedením kapitána Mateja Ravasa. Vo svojom zadaní projektu členovia tímu si rozdelili úlohy a mali spracovať kompletnú vizuálnu identitu ( logotyp, logomanuál, propagačný leták, vonkajší orientačný systém, firemné oblečenie, E-shop ). V časti zadania projektu súvisiacej s vytvorením počítačovej siete boli zadefinované požiadavky … Sieť bude tvorená centrálou prepojenou s troma vzdialenými pobočkami s využitím WAN technológie Frame Relay. Sieť v centrále bude rozdelená do dvoch VLAN a bude vytvorená na základe dvojúrovňového hierarchického modelu, ktorý obsahuje prístupovú, distribučnú a jadrovú vrstvu. Zariadenia budú mať redundantné prepojenia. V centrále sa budú nachádzať aj tri servery: databázový, webový a súborový. Priestory v supermarketoch budú mať monitorovanú teplotu, vlhkosť a budú mať požiarne hlásiče.

 

Be the first to comment

Leave a Reply