Súťaž projektových tímov študentov odboru PaP

V piatok (26. 04.2019) sa na našej škole uskutočnila „Súťaž projektových tímov“ pre žiakov odboru Právo a podnikanie. Štyri tímy žiakov 3. ročníka mali za úlohu zostaviť podnikateľský projekt vo forme komplexného podnikateľského plánu a predstaviť ho pomocou prezentačných zručností trojčlennej porote, ktorá vystupovala v pozícii investora.

Zvíťazil projekt súťažného tímu 3.D triedy v zložení – Orlovská Erika, Košík Samuel, Molčany Martin, Krivák Milan, Blažová Eunika, Mirgová Natalie, Berkešová Viktória, Pustajová Paulína, Macalová Lívia, Valeková Ľuboslava a Dermeková Alexandra.

Víťazný tím s fiktívnou firmou Čipadejl predstavil svoju podnikateľskú činnosť v oblasti predaja lokalizačných čipov pre prípad straty osobných predmetov. Odmenou pre víťazov je školský výlet realizovaný za účasti koordinátora Súťaže projektových tímov Ing. Michala Ondrušku.

Be the first to comment

Leave a Reply