SSOSTA – druhá najlepšia škola na Slovensku vo vyučovaní počítačových sietí

Dňa 22.03.2019 sa uskutočnil v priestoroch Technickej univerzity Košice, Fakulty elektrotechniky a informatiky,  14. ročník prestížnej študentskej súťaže Networking Academy Games ( NAG 2019 ), ktorú zorganizovala spoločnosť Cisco Systems Slovakia v úzkej spolupraci s Technickou univerzitou v Košiciach, Žilinskou univerzitou v Žiline, Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave. Slovensko patrí medzi európsku špičku v príprave sieťových špecialistov na báze programu sieťových akadémií. V súčasnosti v rámci programu sieťových akadémií študuje v SR viac ako 6 000 študentov. Slovenskí študenti patria k najúspešnejším aj v medzinárodnom meradle.

Študenti stredných a vysokých škôl mohli ukázať svoje vedomosti a schopnosti z oblasti počítačových sietí, ktoré získali štúdiom v rámci uvedeného programu. Súčasťou súťaže bol on-line vedomostný test a riešenie praktických úloh. V súťaži trojčlenných družstiev  v kategórii HS3 dosiahli obrovský úspech v národnom kole študenti Súkromnej strednej odbornej školy, Ul. 29.augusta Poprad  Mário Harvan, Juraj Martiček a Samuel Bučák , ktorí obsadili 2.miesto a nenechali sa zahanbiť ani študenti  3.ročníka Lukáš Berko, Daniel Lavko a Samuel Daráni, ktorí obsadili veľmi pekné 5.miesto. Celkovo súťažilo 24 družstiev z najlepších gymnázií a stredných odborných škôl v SR. V súťaži jednotlivcov  v kategórii UNI obsadili Mário Harvan a Juraj Martiček vynikajúce 2. a 3.miestoa dokonca ich výsledky boli lepšie ako výsledky študentov vysokých škôl. Za úspechom študentov stoja ich učitelia  Ing. Jana Jurkovičová a Ing.Ján Kovalčík.

 

Be the first to comment

Leave a Reply