Naša škola získala ocenenie na pôde Cambridge University

Tento rok sa konal druhý ročník súťaže o najlepšie Prípravné centrum študentov na skúšky Cambridge English. Do súťaže sa zapojili účastníci zo siedmich krajín (Cyprus, Francúzsko, Holandsko, Poľsko, Česká republika, Slovenská republika, Rumunsko). Súťažilo sa v troch kategóriach a víťazi jednotlivých kategórií z každej krajiny si prevzali ocenenie na pôde Cambridge University. Medzi ocenenými bola aj Súkromná stredná odborná škola z Popradu a cenu za účasti zástupcov Cambridge Assessment English a Cambridge University Press  si 29.marca 2019 prevzala učiteľka anglického jazyka Mgr. Gabriela Knížová.

Be the first to comment

Leave a Reply