Prehliadka koncentračného tábora Osvienčim v nás zanechala hlboký dojem a obrovský súcit

Holokaust  – pomenovanie temnej minulosti 20.storočia. 9.septembra si celá Európa pripomenula toto nacistické barbarstvo.  Aj pri tejto príležitosti naša škola SSOSTA  zorganizovala už tradičnú tematickú historicko-poznávaciu exkurziu do poľského Osvienčimu, Krakova a Vieličky. 44 popradských študentov nastúpilo 3.októbra skoro ráno do autobusu s veľkými očakávaniami a entuziazmom.

Prvá zastávka – prehliadka koncentračného tábora   zanechala v mnohých z nás hlboký dojem a obrovský súcit. Z tohto miesta sme odchádzali s nádejou, že podobná tragédia sa už opakovať nebude.

Popoludňajšie hodiny sme strávili v pozitívnejšej nálade.  Čakalo nás nádherné veľkomesto a wawelský drak… V Krakove sme si všetci v plnej miere užívali večernú atmosféru, námestie dýchajúce nostalgiou a dávnymi časmi.

K symbolu mesta – spomínanému wawelskému drakovi sme sa dostali  na druhý deň, obdivovali sme jeho obrovskú kosť pri vchode do katedrály, nadchýňali sme sa výzdobou a kochali sa panorámou mesta zo  Zigmundovej zvonice .

Poslednú časť  nášho dvojdňového programu sme absolvovali v soľnej bani vo Vieličke. Počas trojhodinovej prehliadky nás ohúrilo niekoľko kilometrov  chodieb.  Bázeň pred silou ľudskej práce a umu sme cítili pred obrovskými sochami zo soli .

Dvojdňová exkurzia do susednej krajiny nám umožnila lepšie sa spoznať, uvedomiť si hodnoty ľudského života a esteticky vnímať krásu pamiatok. Už vieme, že  poznávaním vlastnej minulosti  nemusíme byť odsúdení prežívať ju znova.

Redakcia školského časopisu

Be the first to comment

Leave a Reply