Predseda výboru NR SR navštívil Tatranskú akadémiu

Dňa 23.11.2012 navštívil Tatranskú akadémiu v Poprade predseda výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc., ktorý je zároveň novozvoleným rektorom Vysokej školy v Sládkovičove. Cieľom jeho návštevy bolo predstavenie tejto vzdelávacej inštitúcie študentom študijného odboru Právo, ekonomika a podnikanie .

Diskusiu so študentmi začal slovami : „Som veľmi príjemne prekvapený, čo sa tu v priebehu prvých piatich rokoch existencie školy podarilo vybudovať a aké máte podmienky a možnosti štúdia … to, čo som zatiaľ videl, urobilo na mňa veľmi dobrý dojem.“ Na návšteve ho sprevádzali novozvolený dekan Fakulty práva Janka Jesenského doc. JUDr. Mojmír Mamojka PhD. a prodekan pre bakalárske a magisterské štúdium JUDr. Boris Susko, PhD. Ako nám povedal Ing. Vladislav Mitický, predseda správnej rady Tatranskej akadémie, ktorá je zriaďovateľom Súkromnej strednej odbornej školy , Ul.29.augusta 4812 v Poprade, spolupráca tejto strednej školy s viacerými vysokými školami je pre vedenie školy veľmi dôležitá. Prioritou školy je učiť to, čo absolventi využijú v praxi alebo v ďalšom štúdiu na vysokých školách. Mnohokrát absolventi rôznych stredných škôl zažívajú šok pri pokračovaní v štúdiu na vysokých školách, pretože nie je dostatočne zabezpečená nadväznosť štúdia strednej školy na vysokú školu. Informácie od prvých absolventov školy, ktorí pokračujú v štúdiu na vysokých školách, o ich pripravenosti na štúdium sú veľmi pozitívne , čo potvrdzuje správne nasmerovanie priorít školy.

Aj keď študijné odbory SSOŠ vznikli v spolupráci s dvomi slovenskými univerzitami, postupne rozširuje vedenie školy túto spoluprácu aj na ďalšie vysoké školy . Vysoké školy oceňujú aktuálne zameranie našich študijných odborov a majú o spoluprácu veľký záujem, čoho dôkazom bola aj uvedená vzácna návšteva. Na záver stretnutia manažment školy diskutoval s prof. Mamojkom aj o problematike regionálneho školstva.

 

Be the first to comment

Leave a Reply