Deň otvorených dverí 2012

Možnosti štúdia: 

– Právo, ekonomika a podnikanie.
– Informačné a digitálne technológie.

Program DOD: 

– prezentácie študijných odborov,
– ukážky z vyučovania jednotlivých predmetov,
– Cisco Networking Academy Program – praktické ukážky,
– ukážky grafických prác študentov na PC,
– skladania PC a programovania,
– ukážky spracovania digitálnej fotografie a videa,
– prezentácia vlastného vzdelávacieho portálu a elektronických učebníc,
– predstavenie videokonferenčnej učebne,
– prehliadka novopostavených priestorov ( 20 špecializovaných učební ),
– informácie o nadväznosti štúdia na VŠ, resp. uplatnenia v praxi.

 

Be the first to comment

Leave a Reply