Ocenenie pre školu

Na slávnostnej konferencii Junior Achievement Slovensko 100 rokov skúseností, ktorá sa skutočnila 28.11.2019 v Bratislave, prevzala riaditeľka školy Ing.Beáta Mitická ocenenie školy „za výnimočný prínos v oblasti rozvoja podnikavosti, ekonomického myslenia a finančnej gramotnosti“ . Ocenenie „za osobitný prínos vo vzdelávaní“ prevzala aj Ing.Jana Marcinová , koordinátorka programov JA na škole.

Be the first to comment

Leave a Reply