IT FITNESS TEST 2021

V celoslovenskom testovaní digitálnych zručností IT FITNESS  TEST 2021, do ktorého sa zapojilo takmer 27 436 respondentov starších ako 15 rokov z 535 škôl, dosiahli žiaci našej školy ( zapojilo sa 279 žiakov SSOSTy ) percentil školy 95,7 % a naša škola sa tak stala najúspešnejšou školou v kategórii stredných odborných škôl.

Úlohy testu boli rozdelené do piatich základných oblastí:

  1. Internet,
  2. Bezpečnosť a počítačové systémy,
  3. Komplexné úlohy,
  4. Kancelárske nástroje,
  5. Kolaboratívne nástroje a sociálne siete.

Komplexná správa https://itas.sk/wp-content/uploads/2021/10/FINAL_IT-Fitness-Test-2021_zaverecna-sprava.pdf  …. vyhodnotenie  stredných škôl str. 64

Be the first to comment

Leave a Reply