Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre IKT

Republiková únia zamestnávateľov svojím rozhodnutím číslo 0014/COPVP/RUZ/2022 udeľuje oprávnenie Súkromnej strednej odbornej škole, Ul.29.augusta 4812, Poprad  popri svojom názve používať aj označenie  Centrum odborného vzdelávania a prípravy ( COVP ) pre Informačné a komunikačné technológie.

Oprávnenie používať označenie COVP je uznaním vysokej kvality školy, značkou kvality a ocenením práce všetkých jej zamestnancov.

0014 COVP RUZ 2022 Rozhodnutie

 

Be the first to comment

Leave a Reply