Akcia „Červený kríž“

V piatok (01.03.2019) sa pod taktovkou študentskej školskej rady uskutočnila akcia „Červený kríž „. Všetci študenti mali možnosť absolvovať stretnutia s členmi Červeného kríža na rôznych stanovištiach a oprášiť si tak (či možno aj získať) vedomosti a zručnosti o ošetrovaní poranených, podaní prvej pomoci v rôznych situáciách, ale aj o histórii a poslaní ČK.

Medzinárodné hnutie Červeného kríža a Červeného polmesiaca je názov pre medzinárodné hnutie, ktoré organizuje národné spoločnosti Červeného kríža. Cieľom hnutia je chrániť životy, zdravie, dôstojnosť a znižovať utrpenie ľudí v núdzi následkom vojen, prírodných alebo technických katastrof a epidémií bez ohľadu na národnosť, pôvod, náboženstvo alebo politický názor postihnutých.

Foto: Matej Bašista II.A, Benjamín Skokan III.B

Be the first to comment

Leave a Reply