Študentská konferencia SSOSTY

Príbehy absolventov školy, skúsenosti z profesionálneho života a štúdia na vysokých školách, názory zamestnávateľov a požiadavky pracovného trhu budúcnosti.

 To sú témy 3. študentskej konferencie SSOSTY, ktorú pre žiakov 3. a 4. ročníka pripravila Súkromná stredná odborná škola sídliaca na Ul. 29. augusta 4812 v Poprade

 10.februára 2023, 10:30  – 13:30 kongresová sála Aquacity Poprad

Program

10:45  Otvorenie konferencie

10:50  Panelová diskusia za účasti hostí:

  • Miroslav Michalko, FEI TUKE
  • Katarína Zimermanová, UMB Banská Bystrica
  • Jana Kačinová, Tatrabanka Poprad
  • Michal Habiňák, CORA GEO, s.r.o.
  • Ľubor Jurena, skHosting.eu
  • Marek Beľujský, právnik
  • Klaudia Imrichová, KLM fin .solution, s.r.o.
  • Mário Harvan, študent VUT Brno

12:35  Prestávka

12:50  Monika Rosenbergerová, Erasmus+ „ Braga 2022“

13:00  Martin Menšík, Profesia  : „ Zručnosti budúcnosti “

13:30  Ukončenie konferencie

Be the first to comment

Leave a Reply