Študenti SSOSTA začali rok úspešne

Po vianočných prázdninách a oddychu študenti SSOSTA – Súkromnej strednej odbornej školy na Ul. 29. augusta v Poprade, ktorej zriaďovateľom je Tatranská akadémia, začali naozaj zostra. Minister školstva Dušan Čaplovič dňa 20.decembra 2012 pozval do Bratislavy riaditeľov škôl, ktorí dosiahli vynikajúce výsledky v externej časti maturitných skúšok v roku 2012 a odovzdal im ďakovné listy. Medzi týmito školami bola ocenená aj SSOSTA.

Ako nám povedala riaditeľka školy Beáta Mitická, ak získate určité ocenenie, tak je to pre väčšinu ľudí nielen motivujúce, ale aj zaväzujúce. Vzhľadom na to, že v roku 2012 sa uskutočnili prvé maturitné skúšky na našej mladej škole , je pre nás naozaj pocta zaradiť sa do skupiny škôl s vynikajúcimi výsledkami a poďakovanie patrí celému pedagogickému zboru. Medzi určité porovnanie úrovne jednotlivých škôl patria aj výsledky v rôznych vedomostných súťažiach študentov. Začiatkom tohto roku naši študenti boli úspešní vo viacerých súťažiach a olympiádach. Dňa 4.2.2013 v Žiline na regionálnom kole Turnaja mladých fyzikov získalo pod vedením Mgr. Michala Brezinu 3.miesto naše súťažné družstvo v zložení Patrik Britaňák, Marek Janík, Jakub Ledecký, Erika Krajníková a Lukáš Smrž. Je to potešujúci úspech , lebo v rámci SR sa tejto súťaže okrem veľkého množstva gymnázií zúčastnili len 2 stredné odborné školy. 5. februára 2013 na krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v Prešove pod vedením Mgr. Mariky Čillíkovej v silnej konkurencii získala Dominika Jánošíková 2.miesto a Veronika Plavčanová 4.miesto v kategórii B , Cyntia Bajcerová v kategórii A 3.miesto a Tomáš Balogh v kategórii C 4.miesto. 8. februára 2013 na krajskom kole olympiády v slovenskom jazyku opäť v enorme silnej konkurencii gymnázií obsadil 4. miesto Patrik Britaňák pod vedením Mgr. Daniely Sópociovej. Národné kolo súťaže v rečníckych prejavoch v anglickom jazyku pre žiakov stredných škôl Speaker´s Corner sa konalo 14.februára 2013 v Žiline kde v kategórií 16.-17.roční Cyntia Bajcerová získala 1.miesto pod vedením Mgr. Moniky Maťašovej. V Prešovskom kraji je viac ako 100 stredných škôl a získavať miesta do prvej päťky je príjemné a potvrdzuje plnenie nášho cieľa nielen učiť, ale predovšetkým naučiť.

list_ministra

Be the first to comment

Leave a Reply