Skvelý úspech študentov SSOSTy … NAG 2018

13. ročník prestížnej študentskej súťaže Networking Academy Games (NAG 2018) umožnil študentom stredných a vysokých škôl ukázať svoje vedomosti a schopnosti z oblasti počítačových sietí, ktoré získali štúdiom v rámci NetAcad programu. Jednotlivci a skupiny  súťažia v dvoch kategóriách podľa náročnosti úloh postupne od školského cez národné až po medzinárodné kolo. Súčasťou súťaže je on-line vedomostný test a riešenie praktickej úlohy.

Študentskú súťaž NAG 2018 organizuje spoločnosť Cisco Systems Slovakia v spolupráci s ASC/ITC pri TU v Košiciach, ITC pri STU v Bratislave, ITC Žilinskej univerzity a UPJŠ Košice.

Sme hrdí na výsledky študentov našej školy, pretože v kategórii družstiev HS3 obsadili 3. miesto Karla Silvia Beatrix Bereczová, Tomáš Kacvinský, Samuel Kubinský a 4. miesto Mário Harvan, Juraj Martiček, Matej Hockicko. V kategórii jednotlivcov UNI 4. miesto obsadila Karla Silvia Beatrix Bereczová a 6.miesto Tomáš Kacvinský. Veľké poďakovanie patrí ich učiteľom Janke Jurkovičovej a Jánovi Kovalčíkovi.

Na Slovensku program NetAcad učí viac ako  60 stredných a vysokých škôl a tu sú celkové výsledky národného kola  http://www.netacad.sk/podujatia/nag2018/vysledky

Be the first to comment

Leave a Reply