Prednáška Michala Krčméryho

Pre študentov študijného programu „Právo, ekonomika a podnikanie“ sa dňa 20.03.2018 usktutoční motivačná prednáška Michala Krčméryho, riaditeľa pre vládne záležitosti Americkej obchodnej komory. Študenti budú mať možnosť vypočuť si jeho príbeh, čo študoval, kde pracuje a čo ho v živote motivuje.  Je člen iniciatívy “Za vládu zákona – Rule of Law” (http://www.vladazakona.sk/) , v ktorej sa obchodné komory, zamestnávateľské zväzy a asociácie spojili a presadzujú princípy trnasparentého legislatívneho procesu a obchodných praktík na Slovensku.

Be the first to comment

Leave a Reply