Simulované súdne spory

Aplikovanie získaných teoretických vedomostí do praxe je kľúčovou kompetenciou našich študentov. Študenti 3.ročníka študijného odboru Právo a podnikanie dňa 5.júna 2018 preukázali svoje praktické zručnosti z predmetu praktikum právnych podaní predvedením dvoch simulovaných súdnych sporov. V prvom súdnom spore riešili prípad žaloby o neplatnosť výpovede z pracovného pomeru a v druhom spore zverenie maloletej osoby do striedavej starostlivosti oboch rodičov. O tom, že praktické zručnosti u študentov sú na škole prioritou svedčí aj fakt, že vyučovanie týchto praktických predmetov zabezpečuje advokátka JUDr. Lucia Fabianová.

Be the first to comment

Leave a Reply