Netcompetition 2018

Medzinárodná priateľská súťaž Netcompetition prebieha medzi troma strednými odbornými školami zapojenými do programu Cisco networking academy – NetAcad . Do súťaže sú zapojené okrem našej školy aj školy z Prahy a zo Záhrebu.

Naši študenti 3. ročníka študijného odboru Informačné a digitálne technológie  v zložení Mário Harvan, Juraj Martiček, Patrik Stas, Tomáš Blahut a Marek Molčany obsadili 1. miesto.

 

Be the first to comment

Leave a Reply