Net Competition 2013

Dňa 07.06.2013 sa konala priateľská medzinárodná súťaž Net Competition 2013 v oblasti sieťových technológií študentov zo Slovenska, Chorvátska a Čiech. Do súťaže boli zapojené 3 partnerské školy, každú školu reprezentovalo 5-členné družstvo. Našu školu reprezentovali Tibor Šutý, Eduard Wiesner, Pavol Fišer, Michael Heiland, Peter Neupauer. Súťaž sa skladala z teoretickej a praktickej časti. Súťaže sa zúčastnili školy, ktoré spoločne pripravili v rámci projektu Comenius projekt založený na výmene skúseností stredných škôl zapojených v Networking Academy Programe – NetAcad.Bodové hodnotenie bolo pomerne vyrovnané, najlepšie dopadlo družstvo z Chorvátska.

1. Elektrotehnička škola – Zagreb
2. Smíchovská střední průmyslová škola – Praha
3. Súkromná stredná odborná škola – Poprad

Celá súťaž bola realizovaná videokonferenčne prostredníctvom služby Webex a zadania súťažiaci mali sprostredkované na e-learningovom portáli postavenom na prostredí Moodle. V prípade schválenia podaného projektu sa študenti zapojených škôl  zúčastnia výmenných pobytov v partnerských školách v budúcom školskom roku. Za organizáciu súťaže a technickú podporu z našej školy patrí poďakovanie vedúcej PK IT Ing. Janke Jurkovičovej.

 

Be the first to comment

Leave a Reply