Krátka video prezentácia mesta Poprad a Súkromnej strednej odbornej školy na Ulici 29. augusta

Autor: Dominik Fronc & Matej Vyparina
Hudba: M83 – Midnight City The Glitch Mob – We Can Make The World Stop

Be the first to comment

Leave a Reply