Deň otvorených dverí 2018

Vo štvrtok (08.11.2018) sa v priestoroch Tatranskej akadémie už po jedenástykrát uskutočnil „Deň otvorených dverí.“ Cieľom tohto výnimočného dňa bolo odprezentovať záujemcom o stredoškolské štúdium dva študijné odbory, ktoré sú na Slovensku jedinečné –  právo a podnikanie  a  informačné a digitálne technológie. Študenti na Súkromnej strednej odbornej škole v Poprade počas štúdia absolvujú aj medzinárodné programy Cambrigde English Study a Cisco Networking Academy program s cieľom získania medzinárodných certifikátov, potvrdzujúcich vedomosti z anglického jazyka a počítačových sietí. Návštevníci získali informácie o prepojení školy s praxou. O spolupráci s IT spoločnosťou AT&T Global Network Services Slovakia mohli účastníci diskutovať osobne s jej generálnym riaditeľom Gabrielom Galgócim a country managerom z Košíc Rastislavom Milkom. Záujemcov o štúdium programu právo, ekonomika a podnikanie oslovila možnosť zúčastniť sa  simulovaného súdneho sporu, zažiť skutočné podnikanie v ponímaní študentov našej školy a spolupráca s mnohými advokátskymi kanceláriami a firmami v regióne.

Takmer pre 400 účastníkov Dňa otvorených dverí boli pripravené prezentácie o podmienkach i možnostiach štúdia a  prehliadka priestorov školy v doprovode študentov. Všetci hostia mali možnosť nahliadnuť do vyučovacieho procesu, navštíviť  všetky špecializované učebne a televízne  štúdio.

Reportáž SSOSTA TV

Reportáž TV Poprad

Foto: Benjamín Skokan, Jakub Soják III.B, Adam Griger IV.B

Be the first to comment

Leave a Reply