Škola odprevadila do života prvých maturantov

Historicky prví absolventi najmladšej odbornej školy v Poprade si v pondelok v sále Mestského úradu prevzali maturitné vysvedčenia. V živote sa uplatnia ako informatici alebo odborníci v ekonomickom sektore, veľká časť z nich však plánuje pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

Súkromná stredná odborná škola na Ulici 29. augusta vznikla pred štyrmi rokmi ako projekt neziskovej organizácie Tatranská akadémia. Jej vzdelávacia ponuka vychádza z potrieb súčasných zamestnávateľov, myslí však aj na možnosť živnostenského podnikania a, samozrejme, na perspektívu ďalšieho štúdia na vysokej škole.

Po úspešnom maturitnom týždni sa pred rodičov a pedagógov postavila prvá stovka absolventov. Tí v štyroch triedach študovali odbory Informačné a digitálne technológie a Právo a podnikanie. Ako vo svojom príhovore povedala riaditeľka školy Beáta Mitická, na študijné a hlavne maturitné výsledky absolvujúcich študentov môžu byť ich pedagógovia a rodičia hrdí.

V závere slávnosti boli osobitne ocenení dvaja úspešní študenti. Zuzana Suchanovská za prospech, ktorý sa za celé štúdium vrátane maturitnej skúšky neodchýlil od hodnoty 1,00. Tomáš Bončo za úspechy a úsilie pri účasti na vedomostných súťažiach a ďalších vzdelávacích projektoch, čím zároveň príkladne reprezentoval svoju školu. Za to bol poctený titulom Osobnosť maturitného ročníka.

autor: Poprad24

Be the first to comment

Leave a Reply