Tatranská akadémia splnila najvyššie štandardy vo vyučovaní grafiky na PC

Zabezpečiť vyučovanie odborných technických predmetov na školách je veľmi náročný proces, pretože okrem kvalitného učiteľa potrebujete mať kvalitné technické vybavenie. Mnohé firmy, podniky, ak chcú byť konkurencieschopné, tak investujú do svojej techniky. Každoročne končí na školách množstvo absolventov, ktorí sa chcú zamestnať. Požiadavky zamestnávateľov sú pomerne vysoké a uprednostňujú hlavne takých u ktorých proces zaúčania je čo najkratší, alebo najradšej sú zamestnancom, ktorých netreba zaúčať. Ak má byť splnená táto požiadavka praxe, mali by byť školy vybavené práve takouto špičkovou technikou, aby sa na školách neučili zastaralé technológie s ktorými sa absolventi v praxi už nestretnú.

Ako nám povedal Ing. Vladislav Mitický zakladateľ Tatranskej akadémie, ktorá je zriaďovateľom Súkromnej strednej odbornej školy Ul.29.augusta v Poprade opäť pokročili v plnení týchto požiadaviek trhu ďalej. V našom študijnom odbore informačné a digitálne technológie je veľký dôraz kladený na vyučovanie počítačových sietí a spracovania grafiky na PC. V škole máme momentálne dve špecializované odborné učebne na vyučovanie počítačových sietí vybavené zostavami spoločnosti Cisco systems a ku nim pribudla v mesiaci február špecializovaná učebňa grafiky vybavená profesionálnym softwérom a hardwérom. Aj keď všetci naši študenti majú školské notebooky rozhodli sme sa financovať zriadenie tejto učebne, aby sme práve zabezpečili tú požiadavku praxe a umožnili študentom študovať v učebni, ktorá spĺňa najvyššie štandardy.

Učebňa je zariadená profesionálnymi počítačmi iMac 21.5” 2.5GHz Quad-Core i5/ 8GB/, digitálnymi zrkadlovkami NIKON, PENTAX, videokamerou Sony HXR-MC 2000 E Profi, atď. V tomto roku sme rozbehli projekt školskej televízie, kde študenti robia vlastné reportáže, majú možnosť používať profesionálnu techniku a strihať video v Adobe Premiere® Pro, ktorý je súčasťou balíka Adobe Master Collection CS5. V mesiaci január sme podpísali zmluvu a zapojili sa do projektu s názvom CINEMA 4D Academy Program v rámci ktorého sme implementovali do našich učebných osnov vyučovanie ďalšieho profesionálneho softwéru CINEMA 4D pre vyučovanie 3D grafiky a zároveň získali licencie na všetky naše školské počítače a študentské notebooky.

Získavanie praktických cenných skúseností si taktiež vyskúšalo 40 našich študentov koncom minulého roku v rámci 4.ročníka Adobe Video Day 2011, ktorý sa konal v Bratislave kde Markus Bledowski, screen/media dizajnér z Nemecka, predstavil postupy strihu a postprodukcie videa s využitím nástrojov práve sady Adobe Creative Suite Production Premium.

Be the first to comment

Leave a Reply