Popradská škola, druhá najlepšia na Slovensku vo vyučovaní počítačových sietí

ciscoDňa 26. 03.2012 sa uskutočnil v priestoroch Technickej univerzity Košice, Fakulty elektrotechniky a informatiky 7. ročník prestížnej študentskej súťaže Networking Academy Games ( NAG 2012 ), ktorú zorganizovala spoločnosť Cisco Systems Slovakia v spolupráci s regionálnymi akadémiami programu Sieťových akadémií Cisco v SR. Študenti stredných a vysokých škôl mohli ukázať svoje vedomosti a schopnosti z oblasti počítačových sietí, ktoré získali štúdiom v rámci uvedeného programu. Súčasťou súťaže bol on-line vedomostný test v anglickom jazyku a riešenie praktických úloh.

V súťaži trojčlenných družstiev dosiahli obrovský úspech v národnom kole študenti Súkromnej strednej odbornej školy, Ul. 29.augusta Poprad Róbert Šeliga, Michal Kolárik a Lubor Jurena. Celkovo súťažilo 24 družstiev z najlepších gymnázií a stredných odborných škôl v SR. Ako nám povedala riaditeľ ka školy Ing. Beáta Mitická, jedinou školou, ktorá získala lepšie hodnotenie, bola SOŠ Handlová. “Je to príjemný pocit vedieť, že sme druhou najlepšou školou v SR vo vyučovaní počítačových sietí„.

Sme v Poprade novou strednou školou, pôsobíme štvrtý školský rok a vlastne už naši prví maturanti získali pre školu takéto významné hodnotenie. Zodpovednou za úspech je ich pani učiteľka Ing. Jana Jurkovičová – držiteľka certifikátu CCNA.“ dodala Ing. Mitická. Študenti si prevzali ceny dňa 29.03. 2012 v Bratislave v závere významného IT podujatia eSKILLS WEEK.

Be the first to comment

Leave a Reply