Výstavba laboratória virtuálnej reality a 3D technológií

Pred rokom Tatranská akadémia Poprad – zriaďovateľ Súkromnej strednej odbornej školy, schválila výstavbu  moderného laboratória virtuálnej reality a 3D technológií . Po úspešnom zvládnutí stavebného konania sme na jeseň 2021 začali so samotnou výstavbou. Momentálne sme ukončili hrubú stavbu a po skončení zimy plánujeme pokračovať vo výstavbe s cieľom otvorenia učebne od 01.09.2022.

V  našich IKT študijných odboroch – Inteligentné technológie a Informačné a digitálne technológie je obsah vzdelávania vytvorený v súlade s potrebami trhu práce, prebiehajúcou digitálnou transformáciou a priemyselnou  revolúciou 4.0. Naša škola naďalej reaguje  na neustály dynamický vývoj technológií, prioritou školy je získanie praktických zručností študentov. Nové labortórium s átriom sa bude skladať z prízemnej časti, v ktorej sa bude realizovať teoretická časť výuky a na poschodí sa budú konať praktické cvičenia. Tieto priestory vybavené veľkoplošnou projekciou budú využívané aj na prednášky odborníkov z praxe a študenti nachádzajúci sa na prízemi, ale aj na poschodí, sa môžu zúčastniť danej aktivity. Samozrejmosťou bude vybavenie laboratória modernou technikou. Sme veľmi radi, že už pri príprave tohto projektu sme našli partnera, spoločnosť OVERHEAD s.r.o. Kežmarok, ktorí sa venujú tejto problematike. Momentálne pripravujeme „Dohodu o spolupráci“. ktorá  bude zameraná na konzultačnú činnosť a praktické vyučovania študentov.

 

Be the first to comment

Leave a Reply