Vynikajúci úspech na celoštátnom kole olympiády v AJ

Študent 2.ročníka  Jakub Suchár po víťazstve na krajskom kole postúpil na celoštátne kolo olympiády v anglickom jazyku, na ktorom 29.03.2017 v Bratislave obsadil vynikajúce 2.miesto ! Poďakovanie patrí aj jeho pani učiteľke Mgr. Denise Kočišovej, PhD. K tomuto úspechu srdečne blahoželáme !

Be the first to comment

Leave a Reply