Voľby do Žiackej školskej rady

Počas letných prázdnin Žiacka školská rada intenzívne pracovala na reforme fungovania svojej práce. Súčasťou odprezentovaného materiálu bol aj nový návrh volieb. Podľa nového systému bolo zvolených 11 žiakov, ktorých čaká ďalšia úloha – zvoliť si predsedu Žiackej školskej rady, ktorý ich bude, okrem iného, reprezentovať aj v Rade školy. Koordinátorkou ŽŠR je Mgr. Soňa Šoltísová.

Foto: Patrik Tajboš, IV.A

Be the first to comment

Leave a Reply