Študentská kvapka krvi 2012

Dňa 29.10.2012 sa na pôde našej školy už po tretikrát uskutočnilo darovanie krvi, do ktorého sa zapojili žiaci i učitelia školy. Akcia sa opäť stretla s veľkým záujmom, o čom svedčí aj počet uskutočnených odberov – 47! Veľká vďaka patrí všetkým darcom, ktorí sa podelili o niečo, čo sa kúpiť nedá… Darcovia si dobre uvedomujú, že aj oni sa raz môžu ocitnúť v situácii, keď budú krv potrebovať. Ich altruistický prístup je naozaj hodný nasledovania.

Už teraz sa tešíme na Valentínsku kvapku krvi, plánovanú na marec budúceho roku.

Stanislav Dubrovčák

 

Be the first to comment

Leave a Reply