Konferencia o budúcnosti vzdelávania na Slovensku

„Konferencia o budúcnosti vzdelávania na Slovensku“, ktorú zorganizovala Americká obchodná komora v hoteli Crowne Plaza Bratislava dňa 30.102012 pod záštitou Ministra školstva SR Dušana Čaploviča. Na túto konferenciu bol pozvaný a vybraný jediný účastník zastupujúci stredné odborné školstvo na Slovensku Ing. Vladislav Mitický, predseda správnej rady Tatranskej akadémie, kde v rámci panelovej diskusie prezentoval Súkromnú strednú odbornú školu na Ul.29.augusta v Poprade s cieľom predstavenia aktivít budovania školy budúcnosti.

„Conference on the Future of Education in Slovakia“ (.pdf)

Be the first to comment

Leave a Reply