Študenti SSOSTy patria medzi najlepších sieťarov v SR

Viac ako 60 stredných a vysokých škôl v SR je zapojených v Networking Academy Programe spoločnosti Cisco Systems. Dňa 23.06.sa uskutočnil 12. ročník prestížnej národnej študentskej súťaže Networking Academy Games (NAG 2017), ktorý umožnil študentom stredných a vysokých škôl ukázať svoje vedomosti a schopnosti z oblasti počítačových sietí, ktoré získali štúdiom v rámci uvedeného programu. Naši študenti Ján Dovjak, Samuel Dikant, Tomáš Kacvinský sa umiestnili na 2.mieste v SR v kategórii družstiev HS3 a Ján Dovjak v kategórii UNI jednotlivcov obsadil 2.miesto. Súčasťou súťaže je on-line vedomostný test a riešenie praktickej úlohy. Najlepší výsledok zo všetkých súťažiacich v on-line vedomostnom teste dosiahol Ján Dovjak. ( Test – otázky v AJ, 30 min, 227 otázok ) Za tento doteraz historicky náš najlepší výsledok v tejto súťaži veľké poďakovanie patrí naším pedagógom Janke Jurkovičovej a Jánovi Kovalčíkovi. Srdečne blahoželáme !!! Výsledková listina http://netacad.sk/podujatia/nag2017/vysledky

Be the first to comment

Leave a Reply