Študenti SSOSTy ocenení na slávnostnom otvorení národného projektu patria medzi najlepších sieťarov v SR

Viac ako 60 stredných a vysokých škôl v SR je zapojených v Networking Academy Programe spoločnosti Cisco Systems. V tomto roku sa uskutočnil 12. ročník prestížnej národnej študentskej súťaže Networking Academy Games (NAG 2017), ktorý umožnil študentom stredných a vysokých škôl ukázať svoje vedomosti a schopnosti z oblasti počítačových sietí. Študenti Súkromnej strednej odbornej školy na Ul. 29.augusta v Poprade Ján Dovjak, Samuel Dikant a Tomáš Kacvinský sa umiestnili na vynikajúcom 2.mieste v SR v kategórii družstiev HS3 a Ján Dovjak v kategórii UNI jednotlivcov obsadil taktiež 2.miesto v SR. Najlepšou sieťarkou na Slovensku sa stala Karla Silvia Beatrix Bereczová taktiež z tejto školy. Súčasťou súťaže je on-line vedomostný test a riešenie praktickej úlohy. Najlepší výsledok zo všetkých súťažiacich v on-line vedomostnom teste dosiahol Ján Dovjak. Za skvelý výsledok v tejto súťaži veľké poďakovanie patrí pedagógom Janke Jurkovičovej a Jánovi Kovalčíkovi.

Vyhlásenie výsledkov súťaže sieťových talentov NAG 2017 sa uskutočnilo 13.11.2017 v Bratislave na tzv. „Kick off meeting-u“ – oficiálnom spustení Národného programu IT Akadémia – Vzdelávanie pre 21.storočie za účasti štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmannovej, podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho, vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušana Chreneka, prvého viceprezidenta IT Asociácie Slovenska a viceprezidenta Republikovej únie zamestnávateľov Mária Lelovského a ďalších predstaviteľov spolupracujúcich vysokých škôl a organizácií.

Vytvorenie efektívneho modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne i perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním sa na profesie v oblasti informatiky a informačno-komunikačných technológií je hlavným cieľom národného projektu. Na tomto oficiálnom otvorení projektu boli šietim vybraným stredným odborným školám odovzdané plakety IT Akadémia partner, ktoré znamenajú významné postavenie školy v projekte a zároveň jej vybavenie IT science laboratóriom. Nie je náhoda, že práve Súkromná stredná odborná škola na Ul. 29. augusta v Poprade získala štatút IT Akadémia partner.

 

Be the first to comment

Leave a Reply