Druhá najlepšia SOŠ na Slovensku

Dňa 10.01.2022 zverejnil Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO aktualizovaný rebríček škôl šk.rok 2020/2021. Naša Súkromná stredná odborná škola, Ul.29.augusta 4812, POPRAD z celkového počtu takmer 500 SOŠ skončila na 2.mieste na Slovensku. Je to výsledok poctivej práce vedenia školy a všetkých pedagogických zamestnancov.

Hodnotenie školy zahŕňa výsledky za šk.roky 2017/2018 – 2020/2021. Medzi rozhodujúce ukazovatele patria maturity, nezamestnanosť absolventov, mimoriadne výsledky, pridaná hodnota, prijímanie na VŠ.

Be the first to comment

Leave a Reply