Po stopách známych fyzikov a ich objavov

Fyzikálny projekt

V uplynulých dvoch mesiacoch žiaci študijného odboru informačné a digitálne technológie pracovali v rámci projektu, ktorý sa uskutočnil s finančnou podporou nadácie Allianz prostredníctvom nadácie Pontis.

Hlavným cieľom bolo zatraktívniť vyučovanie fyziky a umožniť žiakom získavať nové poznatky netradičným spôsobom. Úlohou žiakov bolo vybrať si významného fyzika, spracovať jeho životopis vo forme posteru, zopakovať niektorý jeho pokus a spracovať výsledky formou prezentácie.

Mgr. Michal Brezina

Be the first to comment

Leave a Reply